Nyheder

 • 500 virksomheder med nøgletal Nyheder | 8. juni 2007

  Den 7. juni 2007 rundede Byggeriets Evaluerings Center virksomhed nr. 500 med aftale om nøgletal. Heraf har 348 virksomheder modtaget nøgletal, mens de resterende 152 virksomheder er i gang med at afslutte deres første evalueringssag. Hver virksomhed har i gennemsnit 2,8 byggesager til evaluering. De enkelte byggesager varierer fra 50.000 kr. til en halv milliard.

 • Regeringen slår fast: Evaluering indtager central rolle i den statslige byggepolitik Nyheder | 1. juni 2007

  Det er tænkt som et delelement i regeringens overordnede strategi om i 2015 at give Danmark den mest konkurrencedygtige økonomi globalt set.

 • Evalueringssager forældes! Nyheder | 21. maj 2007

  De første evalueringssager falder nu for forældelsesfristen på tre år, og fjernes derfor fra virksomhedernes karakterbøger.

 • BudgetAfvigelse

  Tryk på billedet for at downloade rapporten

  Rapport om budgetafvigelser på kulturbyggeri i Danmark Analyse | 20. marts 2007

  Byggeriets Evaluerings Center udsender i samarbejde med Cowi og professor Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet rapporten "Budgetafvigelser på kulturbyggerier i Danmark". Rapporten konkluderer bl.a., at budgetoverskridelser finder sted, men måske ikke helt så hyppigt eller voldsomt som forventet. Undersøgelsen er blevet til på initiativ af Realdania.

 • Ebbe_Peter_dir

  Nyudnævnte underdirektører Ebbe Lind Kristensen og Peter Hesdorf (th).

  Udnævnelser i Byggeriets Evaluerings Center Nyheder | 26. februar 2007

  Byggeriets Evaluerings Center har udnævnt civilingeniør Ebbe Kristensen til underdirektør med ansvar for kundekontakt, analyse og udviklingsprojekter