Nyheder

 • Regeringen slår fast: Evaluering indtager central rolle i den statslige byggepolitik Nyheder | 1. juni 2007

  Det er tænkt som et delelement i regeringens overordnede strategi om i 2015 at give Danmark den mest konkurrencedygtige økonomi globalt set.

 • Evalueringssager forældes! Nyheder | 21. maj 2007

  De første evalueringssager falder nu for forældelsesfristen på tre år, og fjernes derfor fra virksomhedernes karakterbøger.

 • BudgetAfvigelse

  Tryk på billedet for at downloade rapporten

  Rapport om budgetafvigelser på kulturbyggeri i Danmark Analyse | 20. marts 2007

  Byggeriets Evaluerings Center udsender i samarbejde med Cowi og professor Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet rapporten "Budgetafvigelser på kulturbyggerier i Danmark". Rapporten konkluderer bl.a., at budgetoverskridelser finder sted, men måske ikke helt så hyppigt eller voldsomt som forventet. Undersøgelsen er blevet til på initiativ af Realdania.

 • Ebbe_Peter_dir

  Nyudnævnte underdirektører Ebbe Lind Kristensen og Peter Hesdorf (th).

  Udnævnelser i Byggeriets Evaluerings Center Nyheder | 26. februar 2007

  Byggeriets Evaluerings Center har udnævnt civilingeniør Ebbe Kristensen til underdirektør med ansvar for kundekontakt, analyse og udviklingsprojekter

 • Evaluering af alment byggeri træder i kraft Nyheder | 23. februar 2007

  Socialministeriet har i dag i Lovtidende offentliggjort indførelsen af reglerne om evaluering af alment byggeri med bekendtgørelse nr. 136 af 9. februar 2007.