Nyheder

 • Ebbe_Peter_dir

  Nyudnævnte underdirektører Ebbe Lind Kristensen og Peter Hesdorf (th).

  Udnævnelser i Byggeriets Evaluerings Center Nyheder | 26. februar 2007

  Byggeriets Evaluerings Center har udnævnt civilingeniør Ebbe Kristensen til underdirektør med ansvar for kundekontakt, analyse og udviklingsprojekter

 • Evaluering af alment byggeri træder i kraft Nyheder | 23. februar 2007

  Socialministeriet har i dag i Lovtidende offentliggjort indførelsen af reglerne om evaluering af alment byggeri med bekendtgørelse nr. 136 af 9. februar 2007.

 • Store udsving i byggeriets effektivitet. Analyse | 19. februar 2007

  En analyse fra Byggeriets Evaluerings Center viser, at der på ensartede byggepladser er meget store udsving i effektiviteten. På baggrund af 627 byggesager, viser analysen, at der typisk kan forventes en variation i arbejdskraftproduktiviteten på mellem 100 til 700 kr. pr. time.

 • Nøgletal i alment byggeri fra 1. marts 2007 Nyheder | 24. januar 2007

  Alment boligbyggeri skal evalueres fra 1. marts 2007, og entreprenører og håndværkere skal kunne fremlægge nøgletal og karakterbog fra 1. september næste år. Det er nogle af hovedpunkterne i et udkast til en ny bekendtgørelse, som Socialministeriet har udsendt den 16. januar 2007

 • Afbrydelse af evaluering er ikke acceptabel Nyheder | 7. december 2006

  Byggeriets Evaluerings Center’s bestyrelse har den 4. december 2006 drøftet det forhold, at virksomheder i dag uden saglig begrundelse helt kan afbryde en evalueringssag, der er omfattet af Bekendtgørelse 1394 af 17. december 2004, uden at dette medfører nævneværdige sanktioner.